Olet poistumassa Creon.fi sivustolta.

Olet valinnut linkin, joka ohjautuu pois Creon.fi sivustolta. Valitse ’peruuta’ jos haluat pysyä sivustolla tai ’jatka’ jatkaaksesi eteenpäin
Yleiset käyttöehdot
Tämän verkkosivuston ylläpitämisestä vastaa Mylan.

Käyttöehdot/tietosuoja (tietosuojaperiaatteet)

Siirtymällä tälle verkkosivustolle ja käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja sekä (alaviitteessä esitettyjä) tietosuojaperiaatteita sellaisina kuin ne ovat voimassa vierailusi aikana.

Lisätietoja tietosuojasta löydät alaviitteessä esitetyssä erillisessä  dokumentissa. Suosittelemme perehtymään kyseiseen dokumenttiin ennen kuin siirryt käyttämään verkkosivujamme, sillä käytön yhteydessä antamasi suostumuksen sisältö määrittyy osaksi myös tietosuojaperiaatteissa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Jos et hyväksy käyttöehtoja ja niihin liittyviä tietosuojaperiaatteita, sinulta evätään pääsy verkkosivustollemme.

Mylanilla on milloin tahansa oikeus muokata näitä ehtoja ja niihin liittyviä tietosuojaperiaatteita ilman erillistä ilmoitusta päivittämällä tätä oikeudellista huomautusta.

Tutustu siis näihin ehtoihin aina ennen verkkosivustolle siirtymistä.

Tämän verkkosivuston sisältöön ja sillä esitettyihin tietoihin pääsee ainoastaan Suomessa.

Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajan Suomen pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.

Sisältö

Mylan on laatinut tämän verkkosivuston sisällön huolellisesti ja ammattitaitoisesti tällä hetkellä vallitsevan tietämyksen perusteella. Mylan ei vastaa verkkosivuston sisällön ajantasaisuudesta, oikeellisuudessa, täydellisyydessä tai laadussa olevista virheistä tai puutteista.

Linkit

Mylanin verkkosivustolla voi olla linkkejä ulkopuolisille verkkosivustoille. Mylan julkaisee tällaisia linkkejä omien sivujensa käyttäjille vain käytettävyyden vuoksi.
Mylan ei vastaa ulkopuolisten tarjoamasta sisällöstä, vaan ainoastaan välittää tällaista sisältöä.
Erityisesti todettakoon, että Mylan ei esitä ulkopuolisten tarjoamaa sisältöä omanaan ja että Mylan nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta ulkopuolisilla verkkosivustoilla esitetystä lainvastaisesta ja moraalittomasta sisällöstä tai muusta lainvastaisesta toiminnasta.
Siirtyminen tällaisille tai niihin liittyville linkitetyille verkkosivuistoille sekä tällaisten sivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä ei voi esittää vahingonkorvaus- ja takuuvaatimuksia linkitetyillä verkkosivustoilla olevien puutteellisten tai virheellisten tietojen perusteella.

Pyydämme ilmoittamaan Mylanille välittömästi, jos havaitset lainvastaista sisältöä Mylanin verkkosivustolta linkitetyllä sivulla.

Vastuunrajoitus

Mylan ei vastaa mistään vahingoista, välilliset tai epäsuorat vahingot mukaan lukien, jotka johtuvat pääsystä tällä verkkosivustolla tai siihen liittyvillä verkkosivustoilla tarjottuihin tietoihin tai näiden tietojen käyttämisestä (esimerkiksi tiedostojen lataaminen, tietokonevirukset tai ohjelmistojen asentaminen tai käyttö) tai linkitetyllä verkkosivustolla tarjottujen tietojen käytön estymisestä edellyttäen, ettei vahinko ole seurausta Mylanin törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudesta. Mylan vastaa rajoituksetta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta.

Tekijänoikeus / tavaramerkkejä koskeva huomautus 

Mylan omistaa yksin käyttöoikeudet kaikkeen tämän verkkosivuston sisältöön (erityisesti tietoihin, aineistoon ja ohjelmiin), ellei toisin ole todettu.
Verkkosivustolla esitettyjen tietojen käyttö ja suojatun sisällön sisällyttäminen muihin ohjelmiin tai muille verkkosivustoille tai niiden muu käyttö on kiellettyä ilman Mylanin kirjallista suostumusta.

Mylanin verkkosivustolla esiintyvät tavaramerkit ovat Mylanin tai sen konserniyhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on suojattu Suomessa tai muissa maissa.

Mitään tällä verkkosivustolla esitettyä ei pidä tulkita tavaramerkin, lisenssin tai käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Mylanin tai kyseisen tavaramerkin omistavan konserniyhtiön kirjallista suostumusta.

Mylanin tuotteiden myynti

Tuotteidemme myyntiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia yleisiä myyntiehtoja.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin ja verkkosivuston sisältöön sovelletaan Suomen lakia.

Kuluttajariitojen oikeuspaikka määräytyy sovellettavan pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Kaikki muut erimielisyydet ratkaistaan Mylanin kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.